Πανηγύρι – Γιορτή Ψιμοτυριού στο Λευκαδίτι (Καραούλι), με ζωντανή μουσική, στις 4 Αυγούστου 2023