Δραστηριότητες και εκδηλώσεις στον Ζωριάνο, 12 – 23 Αυγούστου 2023