Βραδιά με ζωντανή μουσική στο Κέντρο «Φλόγες» (Κόμβος Χιλιαδούς), στις 31 Ιουλίου 2023