Γιορτή Πίτας στην Πάνορμο (Θέση «Παναγία»), στις 30 Ιουλίου 2023, 21.00