Πανηγύρι στο Διχώρι («Μαγαζί του Χωριού»), με ζωντανή μουσική, στις 14 Αυγούστου 2023, 21.00