Ποδηλασία βουνού με αφετηρία το Διακόπι

Πληροφορίες για το Διακόπι

Διακόπι – Λιδωρίκι

Διακόπι – Φράγμα Μόρνου – Λιδωρίκι – Διακόπι

Διακόπι – Δάφνος

Διακόπι – Πενταγιού

Διακόπι – Δάφνος – Διχώρι – Τρίστενο – Πενταγιού – Διακόπι