Εκδρομή στο Αλποχώρι, για τη Γιορτή Τσίπουρου, στις 28 Οκτωβρίου 2023