Ρουμελιώτικη Χορευτική Συνάντηση στη Χιλιαδού Δωρίδας, στις 3 Ιουλίου 2023, 20.30