Ταβέρνα «Μελίστας» (Μαραθιάς Δωρίδας): Μεσημέρι με ζωντανή λαϊκή μουσική, στις 6 Ιανουαρίου 2024, 13.30